CELE


Projekt COMPe4Mi (Narzędzia dla profesjonalistów do oceny i rozwoju kompetencji migrantów) jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Strategiczne partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych. Projekt rozpoczął się 1 października 2017 r. i potrwa 24 miesiące. Projekt COMPe4Mi ma na celu wzmocnienie edukacji międzykulturowej wśród specjalistów pracujących z migrantami, przy jednoczesnym podnoszeniu umiejętności i kompetencji migrantów dla ich rzeczywistej integracji na rynku pracy i w sferze życia społecznego. Projekt stawia na pierwszym planie edukację uczących się, dorosłych migrantów. Kształcenie dorosłych ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju zdolności do zatrudnienia i powiązanych umiejętności wśród przedstawicieli społeczności lokalnej i uchodźców. Głównymi grupami docelowymi, do których adresowany jest projekt, są profesjonaliści pracujący z migrantami (edukatorzy osób dorosłych, trenerzy, personel specjalistyczny, organizatorzy szkoleń, ośrodki szkoleniowe dla migrantów, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa), a także sami migranci.

Wśród wyznaczonych celów znajduje się:

  • promowanie wdrażania interaktywnych działań mających na celu zwiększenie udziału migrantów w życiu edukacyjnym, społecznym i kulturalnym oraz wspieranie budowania potencjału specjalistów pracujących z migrantami w zakresie skutecznych działań integracyjnych grupy docelowej oraz edukacji międzykulturowej;

  • podniesienie jakości usług oferowanych migrantom w przyszłości;

  • poprawa poziomu świadomości umiejętności związanych z zatrudnieniem migrantów;

  • wzmacnianie świadomości obywatelskiej i aktywnego obywatelstwa migrantów;

  • zwiększanie szans migrantów na rozwój zawodowy;

  • tworzenie wzajemnych powiązań między społeczeństwem przyjmującym a społecznościami migrantów;

  • rozwijanie kompetencji w zakresie rozwiązywania międzykulturowych konfliktów;

  • promowanie świadomości znaczenia różnorodności kulturowej w Europie;

  • promowanie refleksji i zrozumienia dla różnorodności kulturowej w celu zwiększenia tolerancji oraz ograniczenia uprzedzeń i ksenofobii.

© Copyright COMPe4Mi - All rights reserved.