WELCOME!

Projekt opiera się na Europejskim programie w zakresie migracji, Planie Działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich oraz Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności dla Unii Europejskiej z określonymi środkami odpowiadającymi potrzebom integracji grup migrantów.

PORTAL LOGIN SIGN UP

WELCOME!

Celem projektu jest zapewnienie inteligentnych rozwiązań umożliwiających skuteczną integrację migrantów na rynku pracy, promujących ich dalsze uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym oraz wspierających budowanie potencjału specjalistów pracujących z migrantami w zakresie skutecznych działań integracyjnych skierowanych do grupy docelowej.

Projekt skupia 5 partnerów z 5 różnych krajów (Polski, Włoch, Finlandii, Cypru i Grecji), którzy pragną promować obywatelstwo i wspólne wartości: wolności, tolerancji i niedyskryminacji, wzmacniać spójność społeczną i pomagać ludziom w kreowaniu poczucia odpowiedzialności, otwartości oraz aktywności członków naszego zróżnicowanego i integracyjnego społeczeństwa poprzez wzbogacanie kompetencji międzykulturowych dorosłych.

Objective

The project will provide a Competences Shadowing Program which goes beyond observation and allows for practical engagement in the selected job field according to the relative competences thus offering opportunities for engagement in the working life.

Target Group

The project aims to create an e-Learning Platform and a Capacity Building course for professionals working with migrants for improving their inter-cultural education and diversity management competencies.

LATEST NEWS

Compe4Mi 4th edition of the Newsletter (Multilingual)

COMPe4Mi –Tools for professionals to assess and develop migrants’ competences

Read More
Compe4Mi Multilingual Flyer

COMPe4Mi –Tools for professionals to assess and develop migrants’ competences

Read More
Completion of Competences Shadowing Programme

Completion of Competences Shadowing Programme

Read More

LATEST EVENTS

14

September

2019

The Compe4Mi final edition of the project newsletter is out!

Organization of the Final Transnational partners Meeting and Multiplier Event 14-16 September 2019 in Espoo, Finland

Read more.

13

May

2019

Organization of transnational learning, teaching or training activities, 13-17 May 2019, Florence

The aim of this short-term intensive course is to train and prepare the partners’ staff (train the trainers) so as to be able to inform the target group during the pilot testing.

Read more.

© Copyright COMPe4Mi - All rights reserved.