TAVOITTEET


COMPe4Mi-hanketta (ammattilaisten työkalut maahanmuuttajien pätevyyden arvioimiseksi ja kehittämiseksi) on yhteisrahoitettu Euroopan komission Erasmus + -ohjelman puitteissa - KA2 Innovaatio- ja hyvien käytäntöjen vaihtoa koskeva yhteistyö - aikuiskoulutuksen strateginen kumppanuus. Hanke alkoi 1. lokakuuta 2017, ja se kestää yhteensä 24 kuukautta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa monikulttuurista koulutusta maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa, samalla kun parannetaan maahanmuuttajien taitoja ja pätevyyttä heidän todellisen integroitumisensa työmarkkinoille ja yhteiskunnan elämään. Hanke tuo etusijalle aikuisten maahanmuuttajien oppijoiden koulutuksen. Aikuiskoulutus on ratkaisevan tärkeää paikallisen väestön ja pakolaisten työllistettävyyden ja siihen liittyvien taitojen kehittämiseksi. Hankkeen tärkeimmät kohderyhmät ovat ammattilaisia, jotka käsittelevät maahanmuuttajia (aikuiskouluttajia, kouluttajia, ammattitaitoista henkilökuntaa, koulutuksen tarjoajia, maahanmuuttajien koulutuskeskuksia, kansalaisjärjestöjen virkailijoita ja yrityksiä) sekä maahanmuuttajia itse.

 

Tärkeimmät tavoitteet ovat:

 

edistetään vuorovaikutteisten toimien toteuttamista, jotta voidaan lisätä maahanmuuttajien osallistumista koulutukseen - sosiaaliseen - kulttuurielämään ja edistää maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksien kehittämistä onnistuneille kotouttamistoimille kohderyhmälle ja kulttuurienväliselle koulutukselle;

• lisätä tulevaisuudessa maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen laatua;

• Parannetaan maahanmuuttajien työllistyvyyttä koskevien taitojen tuntemusta;

• parantaa maahanmuuttajien kansalaislähtöisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta;

• lisätä maahanmuuttajien mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen;

• luoda yhteyksiä vastaanottavan yhteiskunnan ja maahanmuuttajien yhteisöihin;

• kehittää osaamista kulttuurien välisten konfliktien käsittelyssä;

• edistää tietoisuutta kulttuurisen monimuotoisuuden merkityksestä Euroopassa;

• edistää kulttuuritaustojen ja pohdinnan ymmärtämistä suvaitsevaisuuden lisäämiseksi ja ennakkoluulojen ja muukalaisvihan vähentämiseksi.

© Copyright COMPe4Mi - All rights reserved.