Διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης, 6-7 Δεκεμβρίου 2017

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Δεκεμβρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για τη Σομαλία, με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των εταίρων προκειμένου να συζητηθούν οι δραστηριότητες του έργου και ο κύκλος εφαρμογής τους. Σκοπός της συνάντησης ήταν: (α) να παρουσιαστεί και να συζητηθεί το συνολικό σχέδιο εργασίας του προγράμματος, β) να επανεξεταστεί λεπτομερώς το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του έργου, τις διασυνδέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις τους · (γ) να αναθεωρηθούν οι ρόλοι και οι ευθύνες των εταίρων, δ) να συζητηθεί η  διαδικασία ανάπτυξης του IO1 και οι δραστηριότητές του, που θα εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες εταίρους ε) να προετοιμαστεί και να συζητηθεί η ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης στ) να συζητηθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταίροι. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν τόσο αυτούς που θεωρούνται υποχρεωτικοί από την Αναθέτουσα Αρχή όσο και "εσωτερικοί", οι οποίοι αποφασίζονται από την εταιρική σχέση.

 

© Copyright COMPe4Mi - All rights reserved.